Tek Kocaeli Gazetesi | Kocaeli Haber | Kocaeli Son Dakika | Kocaeli Gündem

Sağlık Kurumları Bunlara Dikkat edecek; İşte Yeni Tedbirler

Sağlık Kurumları Bunlara Dikkat edecek; İşte Yeni Tedbirler
36 views
01 Haziran 2020 - 20:49

“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” güncellenerek, “Kovid-19  Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık  Kurumlarında Çalışma” başlıklı  tedbirler eklendi.

Salgının hafifleme süreci içerisinde dikkat edilmesi gereken noktalar  ise rehberde, şöyle sıralandı:
“Kovid-19 ile ilişkili önlemlerin ve sağlık bakım hizmetlerinin devam  etmesi sağlanmalı.
Kovid-19 tanısı olan ve olmayan hastalar için hastaneler güvenli halde  tutulmalı.
Sağlık çalışanlarının güvenliği sağlanmalı.
Tüm hastalara, erişim ve güvenlik açısından eşit yaklaşılmalı,  personel ve sağlık hizmetleri mümkün olduğunca ve kademeli şekilde düzenlenmeli.”
Bu süreçte tüm hastalar ve refakatçilerinde kişisel korunma  önlemlerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan rehberde, tüm kurum ve  kuruluşların, birim, alt birim ve kişilerin; Kovid-19 pandemisi sürecinde  kademeli olarak normale dönüş döneminde, rollerini ve sorumluluklarını yerine  getirmek üzere hazırlık yapması gerektiği kaydedildi.
Kovid-19 pandemisi sırasında verilen eğitimlerin güncellenerek  sürdürüleceği, eğitimlerin mümkün olduğunca online yapılarak kayıt altına  alınacağı belirtildi.
Rehberde, hastanelerin İl Pandemi Kurulu veya İl Sağlık Müdürlüğünün  kararlarını takip ederek hizmetlerini planlaması gerektiği, il düzeyinde  özellikle elektif hastalara verilecek şekilde sağlık hizmetlerine başlamak için,  öncesinde en az 14 gün boyunca Kovid-19 insidansında istikrarlı olarak azalma  gözlenmesinin dikkate alınması gerektiğine değinildi.
Yeni normalleşme sürecinin yönetilmesi için hastanelerde idari  yöneticilerin de dahil olduğu, çok disiplinli (enfeksiyon, göğüs hastalıkları,  acil, yoğun bakım anestezi, psikiyatri, kan bankası, aferez ünitesi, dahiliye,  cerrahi, radyoloji ve hastaların özelliğine göre ihtiyaç duyulan diğer  disiplinler) bir kurul oluşturulması önerildi.
Risk değerlendirilmesi ve acil durum planlarının, pandeminin güncel  durumu dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiği, Sağlık Bakanlığı tarafından  Kovid-19’a yönelik güncellenen dokümanlara göre planların yenilenmesi ve  paylaşılması gerektiği vurgulandı.
Pandemi devam ettiği sürece hastaneye gelen her hastanın, Kovid-19  ayırıcı tanısının da yer alması gerektiğinin altını çizilerek, şu bilgilere yer  verildi:
“Hasta ve hasta yakınlarının, mümkün ise hastaneye giriş noktasında  mümkün değilse poliklinikte Kovid-19 bulguları açısından sorgulanması gereklidir.  Kovid-19 olası vaka tanımına uymayan hastaların yatışları için acil servislerden  veya ilgili kliniklerden Kovid-19 dışlanması için konsültasyon istenmemeli.
Yeni normalleşme sürecinde, pandemi döneminde hizmet alamayan  hastaların, hastaneye artan başvurusu olabilir. Hastane kapasitesi ve hizmet  sayısındaki artış da göz önünde tutularak, beklenen talebe yönelik çalışmalar  yapılmalı. Yeni normalleşme sürecine girmeden önce hastanenin fiziksel kapasitesi  (ör. yataklar, yoğun bakım üniteleri, acil servis, ventilatörler, operasyon  odaları, perioperatif anestezi bakım üniteleri, laboratuvarlar vb.) tekrar gözden  geçirilmeli ve planlama yapılmalı. Yeni normalleşme sürecine girmeden önce  hastanenin personel kapasitesi gözden geçirilmeli.”
Sağlık çalışanlarının hastalanma olasılığı göz önüne alınarak iş gücü  planlaması yapılması, sağlık çalışanlarına stres ve yorgunluk düzeyleri göz  önünde bulundurularak gerekli desteğin sağlanması gerektiği belirtildi.
Elektif cerrahileri ve girişimsel işlemleri (anjio vb.) yeniden aktif  hale getirmeden önce cerrahi malzeme, kateter, implant ve ekipman vb. ihtiyacı ve  destek işlemlerinin (örn. anestezi sedasyon ilaçları, minimal invaziv cerrahi,  trokar desuflasyon filtreleri vb.) gözden geçirilmesi ve planlama yapılmasının  önemli olduğu ifade edildi.
Rehberde, pandemi devam ettiği sürece Kovid-19 için ayrılan poliklinik  ve klinik alanlarının planlamasının; ülke, bulunulan il ve hastanenin güncel  Kovid-19 hasta sayılarına (yeni vaka insidansı, hastaneye yatış gibi) göre  yapılması gerektiği kaydedildi.
Kovid-19 dışı hasta alımı ile ilgili her birimin, acil dahili/cerrahi  olgulara ek olarak, “öncelikli olguları”nın da belirlenmesi gerektiğinin altı  çizilerek, bu olguların belirlenmesinde her cerrahi disiplinin, ilgili anestezi  bölümüyle birlikte karar vermesi önerildi.
Elektif olguların tedavi ve işlem için alınmasının, güncel Kovid-19  hasta verilerine (yeni vaka insidansı, hastaneye yatış gibi) göre kademeli olarak  ve gerekli personel düzenlemesi ile birlikte yapılması gerektiği belirtilerek, bu  düzenlemeler yapılırken, olası artışlar söz konusu olduğunda, gerekli ek  düzenlemelerin hemen uygulanabilir olması ve hastanenin bu senaryo için planının  hazır olması gerektiği kaydedildi.
Rehberde, hastane içerisinde ve ortak kullanım alanlarında alınması  gereken önlemlere de yer verildi.
Hastanede kağıt, dosya, kırtasiye malzemelerinin ortak kullanımından  kaçınılması, sosyal mesafe kuralını gözeterek çalışma yöntem ve şekilleri, kabul  edilecek hasta sayılarının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin  yapılması gerektiğine işaret edildi.
Ofis alanları, bekleme alanları, yemekhane ve asansörlerin de sosyal  mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenmesi, toplantı, dinlenme ve yemek  molalarında gerekli sosyal mesafeyi en az 1 metre olacak şekilde korumaya yönelik  düzenlemeler yapılması gerektiği hatırlatıldı.
Yeni normalleşme süreçlerine girmeden önce zamanla artacak sayılar da  göz önüne alınarak, en az 30 günlük cerrahi aktivite sağlanacak düzeyde, sağlık  çalışanlarının kişisel koruyucu stoklarının hazır olması gerektiği vurgulandı.
Sağlık çalışanı ve hastalara yönelik Kovid-19 test politikasının,  Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberine göre belirleneceği bildirildi.
“Refakatçi sayısı 1 kişi ile sınırlı olacak”
Rehberde, hastane ortak kullanım alanlarında alınması gereken önlemler  şöyle sıralandı:
“- Hastanelere kontrollü giriş sağlanmalı.
– Mümkünse refakatçi kabul edilmemeli. Refakat gerekiyorsa en fazla  bir kişi ile sınırlandırılmalı. Tıbbi tanıtım elemanları ve ziyaretçilerle ilgili  kısıtlamalara devam edilmeli.
– Hastane içinde bulunan herkes (çalışan, öğrenci, hasta, refakatçi  gibi) bulunduğu süre boyunca maske takmalı.
– Hastanede verilen hizmetler, acil durumlar hariç randevulu olmalı,  randevular birimlerde yığılma oluşmasını engelleyecek şekilde düzenlenmeli,  hastaların hastanede bekleme süreleri en az olacak şekilde düzenlemeler  yapılmalı.
– Kronik hastalığı olan hastaların, hastaneye gelişleri en aza  indirilmeli ve bu hastaların hastaneye gelişlerini düzenleyecek bir sistem  kurulmalı.
– Randevusu olmayan hasta, polikliniklere alınmamalı.
– Randevusuz gelen hastalar, acil değil ise randevu sistemine  yönlendirilmeli, acil olmayan hastaların muayene, tetkik veya görüntüleme  amacıyla acil servise yönlendirilmesinden kaçınılmalı.
– Hastane içinde, genel alanlar da dahil olmak üzere uygun alanlara  alkol bazlı el antiseptiği yerleştirilmeli.
– Hastaların hastane içinde gereksiz dolaşmasını önleyecek şekilde  yönlendirmeler yapılmalı. Kalabalığın en fazla olabileceği tüm tanı üniteleri  (görüntüleme, laboratuvar gibi) dijital randevu ile çalışmalı, randevular mutlaka  poliklinik içinden sağlanmalı ve hastanın randevu için ayrıca o birime gitmesi  engellenmeli.
– Hastane içinde genel alanlarda, asansörlerde, servis ve  polikliniklerde sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak  mesafenin korunması sağlanmalı ve kalabalıklaşma önlenmeli.
– Genel alanlarda bulunan koltukların arasındaki mesafe en az bir  metre olacak şekilde ayarlanmalı/işaretlenmelidir. Gerekirse koltuk sayısı  azaltılmalı.
– Asansörlerin kapasitesi sosyal mesafe kuralına uygun olarak  belirlenmeli, buna uygun işaretlemeli.
– Normal veya yürüyen merdivenlerin önlerine, öndeki kişiyle arada en  az 3 basamak mesafe bırakılması gerektiğine dair uyarıcı tabelalar  yerleştirilmeli.
– Hastanede genel alanlar dahil tüm çalışma alanlarının havalandırma  sistemleri gözden geçirilmeli ve periyodik bakımları yapılmalı.
– Salon tipi klimalar ve vantilatörler, ortak kullanım alanlarında  çalıştırılmamalı. Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima sistemleri  kullanılmamalı.  – Hastane içindeki alanların, özelliklerine uygun olarak  temizlik/dezenfeksiyon işlemleri uygun temizlik materyalleri kullanılarak  yapılmalı, özellikle sık dokunulan alanlara özen gösterilmeli (masa, desk,  köşeler, asansörler, merdiven kolları, kapı kolları, sandalye kolları, elektrik  anahtar noktaları, yıkama odaları, klavye, telefon, diyafon, hasta çağrı zilleri  vb.). Sık dokunulan yerlerin, önceden her bölge içinsaptanarak bir kontrol  listesi oluşturulmalı.
– Poliklinik sekreteri ve hasta arasındaki mesafe, en az 1 metre  olmalı. Hasta ve sekreter arasında bir bariyer yoksa poliklinik sekreterlerinin  tıbbi maskeye ilave olarak yüz koruyucu kullanması önerilmeli.
– Hasta ve hasta yakını bekleme alanında, diğerlerinden en az bir  metre aralıkla oturulmalı. Oturma düzeni, koltukların işaretlenmesi veya koltuk  eksiltilmesi ile sağlanmalı.
– Mümkünse randevulu hastalara bakılarak hasta trafiği kontrol altında  tutulmalı. Hasta randevuları poliklinikte gereksiz yığılmayı önlemeye yönelik  olmalı. Randevu süreleri iki hasta arasında temizlik ve havalandırmaya yeterli  zaman ayıracak şekilde belirlenmeli.
– Poliklinikte hasta yakınları muayene odasına alınmamalı ya da  ihtiyaca göre hastanın yanında en fazla bir refakatçi olmalı.
– Hasta muayene odaları, özellikle hastaların temas edeceği alanlarda  (muayene masası gibi) kullanılan örtüler, her hasta muayenesinden sonra  değiştirilmeli.
– Hastayı muayene eden doktor, uygun kişisel koruyucu ekipman  kullanmalı.
– Steteskop, mikroskop, refleks çekiçleri ve birden çok hastada  kullanılan diğer tıbbi cihazlar; hastalar arasında, yüzde 70 alkol solüsyonu veya  malzemeye özel, üreticinin önerdiği uygun dezenfektan ile temizlenmeli.”
KAYNAK:VATAN
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI

HABER İHBAR