Tek Kocaeli Gazetesi | Kocaeli Haber | Kocaeli Son Dakika | Kocaeli Gündem

Fehmi Demir - AİT TÜM YAZILAR
Türkçe İbadet Olur mu?

Türkçe İbadet Olur mu?

Şüphesiz ki ibadet, insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. İnanan her insan için istisnasız böyledir. Özellikle dinimiz İslam’ın namaz ibadeti, günde beş defa zaruri, daha fazlası isteğe bağlı olmak üzere sıkça tekrarlanması ve dinimizin direği olarak görülmesi bakımından ol...

İlahiyatçı Mustafa Öztürk Ne Demek İstiyor?

İlahiyatçı Mustafa Öztürk Ne Demek İstiyor?

Sorunun cevabına geçmeden önce, modern dünyanın kendini dinden soyutlayan algı faktörlerine kısa bir göz atmakta fayda var. ‘Yaratma’ kudreti yerine ‘evrimi’ koyan, biyoloji bilimi diyerek ‘eşrefi mahluk’ olan insanı sıradan bir canlı sınıfına sokan modern bilim anlayışından ‘All...

Ahmet Davutoğlu’nun Derinlik Stratejisi

Ahmet Davutoğlu’nun Derinlik Stratejisi

Türk siyasetinde şu sıralar bir pıhtılaşma, bir tıkanıklık olduğu dillendiriliyor. Bunu ben demiyorum, hatırı sayılır herkes öteden beri aynı görüşü söylüyor. Zaten yeni arayışların bu kadar belirgin olması ve yeni partilerin bir biri ardına boy göstermesi bunun delilidir. Sağda ...

Fatma Kaplan Hürriyet’in Büyükşehir Hayali

Fatma Kaplan Hürriyet’in Büyükşehir Hayali

Siyaset dünyamız, Nisan 2017 Anayasa reformu ve Haziran 2018 başkanlık – parlamento seçimlerinin ardından yeni bir döneme girdi. Bu aynı zamanda tarihsel bir kırılma idi. Zira iktidar ilişkileri ve siyasi rekabet önceki döneme göre daha farklı dinamik, yöntem ve süreçlerle ...

‘İki Devlet Bir Millet’ Demek Haksızlıktır

‘İki Devlet Bir Millet’ Demek Haksızlıktır

“Ya Türkistan niye ağlar, Ağlar yüreğimi dağlar. Başucumda Musul Kerkük, Anadolum diye ağlar. Bülbül gülüm diye ağlar, Gül bülbülüm diye ağlar, Nahcıvan’ım Karabağ’ım, Bitsin zulüm diye ağlar.” diyordu Aşık Sefai. Ne çok dertlerimiz vardı bizim, bayraklaştırdığımız, acısını yüreğ...

Kocaeli Büyükşehir Akıllı Şehirleşmenin Neresinde?

Kocaeli Büyükşehir Akıllı Şehirleşmenin Neresinde?

Şehirleşme nüfusunun, büyük sorunları da beraberinde getirdiği muhakkak. Artan nüfus ve göçün ortaya çıkardığı, konut, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik, çevre ve enerji gibi sorunların nasıl çözüme kavuşturulacağı konusunda epey bir kafa yormak gerekiyor. Günümüzde vatan...

Ak Parti’nin Eğitim ve Kültür Politikaları Üzerine Bir Yorum

Ak Parti’nin Eğitim ve Kültür Politikaları Üzerine Bir Yorum

Bir şeyi hiç anlamadım. Hiç kimseden de inandırıcı bir cevap alamadım. Meramım “Kültür ve Turizm Bakanlığı” konusu… “Birbirinden bağımsız bu iki kelime nasıl oluyor da bir arada bir bakanlık oluşturuyor?” Soru zihnimi hep kurcaladı durdu. Ak Parti’den bu konuda ayırt edici ...

Bu Sözü Sultan Alparslan Söylemez

Bu Sözü Sultan Alparslan Söylemez

Hatırı sayılır tarihçilerin tespitine göre Sultan Alparslan’ın “Size öyle bir vatan bıraktım ki, ebediyyen sizin olacaktır.” sözü Sultan’a ait değildir. Bu görüşe ben de birkaç açıdan katılıyorum. Şöyle ki; Bir defa ‘vatan’ kavramı lügatımıza Osmanlı’nın modernleşme dönemi olan T...

Kazanan Kaybeden Kim? Ona Bakmalı

Kazanan Kaybeden Kim? Ona Bakmalı

Çok ilginç gelişmelerin yaşandığı baş döndüren bir dönemden geçiyoruz. Gündem o kadar çabuk değişiyor ki, yemeğe oturduğunuz an ile kalktığınız andaki dünya aynı olmuyor. Bu nedenle siyaset iyi yönetilmeli. ‘An’lık gecikmeler büyük hasarlara yol açabiliyor. Ülkemizin ...

‘Yüz Yıl’a Lider, Recep Tayyip Erdoğan

‘Yüz Yıl’a Lider, Recep Tayyip Erdoğan

‘Yüz yıl’ın lideri kim diye sorsak, hiç şüphesiz cevapların tamamı aynı kişi etrafında birleşecektir. Bu kişi kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten başkası değildir. Kendisinden sonra gelecek hiç bir siyasi lider bu mertebeye ulaşamayacaktır. Son dönemde özellikle Kemalist k...